Att mäta positiva resultat

Att ta beslutet att gå ned i vikt och bli mer hälsosam är något som alltid ska uppmuntras. Men det gäller att veta hur man bäst mäter de positiva resultat man uppnår. Ibland är det inte helt klart och tydligt vilka framsteg man gör när man bara tittar på en aspekt av helheten.

Vågen […]