Nå målvikten snabbare med fartfylld träning

Ofta diskuteras en eftersträvansvärd vikt i form av något så statiskt som siffror. Men egentligen handlar målvikten kanske mindre om att tvinga vågen att stanna på ett visst nummer och mer om att må bra och trivas i sin kropp. Om vi befriar drömvikten från måttens och siffrornas grepp blir träningen ett lustfyllt mål i […]